Metro Line 1 3rd Tianfu Street Station 天府三街

Tian Fu Da Dao Zhong Duan Fu Lu, Chengdu, Sichuan,