Metro Line 1 5rd Tianfu Street Station

Tian Fu Da Dao Zhong Duan Fu Lu, Chengdu, Sichuan,