Metro Line 1 Wenshu Monastery Station

2 Ren Min Zhong Lu San Duan, Chengdu, Sichuan,