Metro Line 1 Luomashi Monastery Station

60 Ren Min Zhong Lu Yi Duan, Chengdu, Sichuan,