Chengdu Metro Line 2 Chengyu Flyover Station

三环路, 成都市, 四川省,