Sichuan University Wangjiang East 四川大学望江校区东区

Wangjiang Road (close to Wangjiang Park) , Chengdu, Sichuan,