IKEA Chengdu South [Gaoxin Store]

成都高新商场, Shiyang, Sichuan,