Wangfujing Cinema 王府井电影城

总府路15号, Chengdu City, Sichuan,