Metro Line 1 Huaxiba Station

13 Ren Min Nan Lu San Duan, Chengdu, Sichuan,