Ping'anqiao Catholic Church

Xihuamen Street No.25, Qingyang, Chengdu, Sichuan, China, Chengdu, Sichuan,