Water Lotus

3 Qi Dao Yan Jie, Wuhou Qu, Chengdu Shi, Sichuan Sheng, China, 610041, Chengdu, Sichuan,