Zhuanzhuanmo 转转磨

保利中心, Jinxiu Lu, Wuhou, Sichuan,