Chengdu Expat

minimalism

Luyeyuan Stone Sculpture Museum? @the.concrete.project, Bi Kejian

Luyeyuan Stone Sculpture Museum? @the.concrete.project, Bi Kejian